Kontakt

 • Spojená škola sv. Jozefa, Turzovka
  Jašíkova 219, 023 54 Turzovka
 • 041 4352288
Počet návštev: 260538

.

Nedeľa 3. 7. 2022

 

.

Špeciálna základná škola s materskou školou sv. Jozefa, Jašíkova 219, Turzovka

Praktická škola sv. Jozefa, Jašíkova 219, Turzovka

 

Vitajte na stránkach našej školy!

Novinky

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Sv.omša.

  Posledný deň školského roka je za dverami a žiaci, rodičia, učitelia i verejnosť prišli prejaviť vďaku nášmu Stvoriteľovi do Farského kostola nanebovzatia Panny Márie v Turzovke. Slávnostnú sv. omšu celebroval dekan PhDr. Ján Vrbata.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Účelové cvičenie.

  Celý poldeň strávili žiaci v prírode. Prakticky si overovali naučené vedomosti. Zopakovali si určovanie svetových strán, poznávali huby našich lesov. Videli, z akého nádherného kvetu bude v jeseni šípka. Išli okolo domčeka mravčekov a dávali pozor, aby nezašliapli chrobáčika. Ochutnali lesné jahody a pozreli si, kde srnky nájdu v zime obživu. Vyskúšali si, aká náročná je práca pri sušení sena. Samozrejme, nezabudli pozbierať odpad, ktorý nie je ozdobou našej prírody. Po návrate do školy - unavení a plní zážitkov - všetci spoločne zhodnotili, že príroda je aj tak lepšia ako najlepší počítač na svete.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Výlet.

  K júnu patria i výlety. Žiaci navštívili Žilinu. Prešli si Mariánske námestie, kde si o. i. pozreli studňu zaľúbencov. Vo chvíľke modlitby zotrvali v Kostole svätého Pavla apoštola. Mladší žiaci si pozreli predstavenie v bábkovom divadle, starší obdivovali výhľad na mesto z Burianovej veže. V podkroví Rosenfeldovho paláca sa preniesli do sveta bábok minulých i tých súčasných. Záver výletu patril osviežujúcej zmrzline.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Letné športové hry.

  Na letné športové hry v Makove sa žiaci tešili a skutočne sa vydarili. Počasie prialo. Šport, zábava, hry a opekačka splnili všetky predstavy o vydarenom podujatí.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Na farme.

  Žiaci navštívili ovčiu farmu. Dozvedeli sa ako žijú ovečky a kde sa produkuje ovčie mliečko. Cestou obdivovali scenériu nášho kraja. ĎAKUJEME rod. Hadrabovej, že umožnila žiakom spoznať život na farme.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň detí.

  Rozprávkový svet, veľa hudby, zábavy a smiechu - to bol náš DEŇ DETÍ

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deti Zeme.

  Materská škola - deti z MŠ poznávajú, že všade na svete žijú deti

 

 

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola sv. Jozefa, Turzovka
  Jašíkova 219, 023 54 Turzovka
 • 041 4352288

Fotogaléria